Urodził się: 3 czerwca 1819 roku (czwartek) w Małachowie

                         (par. i gm. Rogotwórsk, pow. płocki)

Rodzice:

- Józef Janikowski (1790-1831)

- Wiktoria Zboińska (1798-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Józef Jan Wiktor (1820-?)

- Władysław Bartłomiej (1822-?)

- Konstanty Walenty (1824-1825)

 

Zmarł: 16 kwietnia 1820 roku (niedziela) w Bromierzu

                (par. i gm. Rogotwórsk, pow. płocki)

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Józefa i Wiktorii.