Urodził się: w

 

Rodzice:

- Janikowski (?)

- (?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko ? i ?.

 

W 1713 roku nabył od Wawrzyńca Sardy wieś Kokoszki w woj. pomorskim.