Urodził się: w Krzyworzece

                         (par. i gm. Krzyworzeka, pow. wieluński)

Rodzice:

- Jonik (?)

- (?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona:

- Ewa Czaja (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

- Łukasz (1772-1840)

- Marcin (1777-1847)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko ? i ?.