Urodziła się: 4 lipca 1830 roku (niedziela) w Wiskitnie

                           (par. Mileszki filia Chojny, gm. Wiskitno, pow. brzeziński)

Rodzice:

- Antoni Napoleon Jander (1808-?)

- Elżbieta Krauze (1807-?)

 

Rodzeństwo: ()

rodzone: ()

przyrodnie z drugiego małżeństwa ojca: ()

- Marcin (1846-?)

 

Zmarła: 22 marca 1832 roku (czwartek) w Wiskitnie

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

Pierworodne dziecko Antoniego i Elżbiety.