Urodził się: 6 maja 1916 roku (sobota) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Aleksandra)

Rodzice:

- Stanisław Marian Hauszyld (1886-1946)

- Kazimiera Jankowska (1879-1968)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona:

- Stanisława Piotrowska (?-1993) [1]

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

- Marek (1944)

 

Zmarł: 28 grudnia 1951 roku (piątek) w Warszawie

 

Pochowany: 9 stycznia 1952 roku (środa) na Cmentarzu

                           Bródnowskim w Warszawie

                            sek. 25D/rz. 5/ gr. 20

 

? dziecko Wacława i Kazimiery.

 

 


 

Przypisy:

 

[1] - urodzona  roku akt chrztu

       - zmarła 2 grudnia 1993 roku (czwartek) info z grobu Cmentarz Bródnowski

          w Warszawie  sek. 25B/rz. 2/ gr. 28