Urodził się: 6 maja 1916 roku (sobota) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Aleksandra)

Rodzice:

- Stanisław Marian Hauszyld (1886-1946)

- Kazimiera Jankowska (1879-1968)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Wacława i Kazimiery.