Urodził się: 2 maja 1870 roku (poniedziałek) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Panny Maryi)

Rodzice:

- Wiktor Hauschild (1834-?)

- Aniela Maryanna Bethier (1835-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Klemens (1867-1868)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Wiktora i Anieli.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   duplikat ASC

 

 

Rok 1870, 8 maja (niedziela)

Kościół Parafialny Nawiedzenia NMP w Warszawie

Księga Aktów Chrztów, Tom z roku 1870, strona 43, numer 170

 

Działo się w Mieście Warszawie tysiąc osiemset siedemdziesiątego roku, dnia ósmego Maja o godzinie czwartej po południu. Stawił się osobiście Wiktor Hauschild Obywatel lat trzydzieści trzy mający w obecności Świadków Teodora Witkowskiego Architekta lat trzydzieści mającego i Stanisława Daszkiewicza Kupca lat trzydzieści sześć mającego, zamieszkałych w Warszawie i przedstawił Nam Dziecię płci męskiej urodzone w tymże mieście w domu pod numerem tysiąc osiemset pięćdziesiąt siedem dnia drugiego Maja roku bieżącego o godzinie piątej rano z jego małżonki Angeliki z domu Bethier lat trzydzieści dwa mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Stanisław Teodor, a Rodzicami jego Chrzestnymi byli wymieniony Teodor Witkowski i Marianna Szmidecka. Akt ten Stawającemu i Świadkom przeczytany i z Nami i stawającymi podpisany. -

 

(-) Wiktor Hauschild     (-) Teodor Witkowski        (-) Stanisław Daszkiewicz

    (-) X. Ł. Kaczorowski Wikariusz Parafii Panny Maryi

 

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,