Urodził się: ok. 1835 roku w Mahlendorf   [Malerzowicach]

                   (par. Malerzowice, gm. Łambinowice, pow. nyski, woj. opolskie ) 

Rodzice:

- Antoni Hauschildt (?)

- Maryanna Macka (?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona:

- Marya Joanna Babel (1838-?)

 

Ślub: 6 czerwca 1865 roku (wtorek) Kościół pw. Panny Maryi

            w Warszawie

Dzieci: (?)

- Józef August (1865-1866)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Antoniego i Maryanny.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    duplikat ASC

 

 

Rok 1865, 6 czerwca (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Nawiedzenia NMP w Warszawie

Księga Aktów Ślubów, Tom z roku 1865 roku, strona 381, numer aktu 146

 

Działo się w Warszawie dnia szóstego Czerwca, Tysiąc ośmset sześćdziesiątego piątego roku o godzinie siódmej wieczorem. Wiadomo czynimy, że wprzytomności Świadków Antoniego Dinter Szwajcara i Karola Haner Numerowego, obydwóch po lat trzydzieści mających, w Warszawie zamieszkałych, pierwszego pod liczbą Dwa tysiące dwieście osimdziesiąt pięć, drugiego pod liczbą sześćset jeden, na dniu dzisiejszym pobłogosławione zostało religijne małżeństwo między Robertem Haushildt kawalerem Lokajem w Parafii tutejszej pod liczbą Dwa tysiące dziewięćset  osiemdziesiąt pięć zamieszkałym, urodzonym we wsi Malendorf w Siląsku dolnym z Antoniego Kolonisty i jego małżonki Maryanny z Macki tamże zamieszkałych, lat trzydzieści mającym, a Maryą Joanną Babel Panną służącą w Parafii tutejszej jak wyżej zamieszkałą urodzoną we wsi Gorkien w Siląsku dolnym, z Józefa krawca i jego małżonki Jadwigi z Fuksów tamże Ojca zmarłego, Matki zamieszkałej lat dwadzieścia siedm liczącej. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach dwudziestym pierwszym, dwudziestym ósmym Maja i czwartym Czerwca roku bieżącego w Parafii tutejszej. Tamowania małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają iż umowy przedślubnej niezawarli. Akt ten Nowozaślubionym i Świadkom przeczytany i przez tychże wraz z Nami podpisany został. -

 

(-) Robert Hauschildt   (-) Maria Joanna Babel

(-) Antoni Dinter                (-) Karol Haner

(-) Xiądz Ksawery Rogowski Wikaryusz Parafii Panny

                                                          Maryi.

 

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,