Urodził się: w

 

Rodzice:

- Hauschild (?)

- (?)

 

Rodzeństwo: (?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko ? i ?.

 

Właściciel majątku Litwa (pow. Łuck)