Urodził się: ok. 1778 roku w Warszawie

 

Rodzice:

- Antoni Hauschildt (1750-1815)

- Marianna Grychczyńska (1752-1788)

 

Rodzeństwo: ()

- Michał (1771-1791)

- Konstancja (1779-1782)

- Józef Jan (1785-?)

 

Kawaler

 

Zmarł: 24 sierpnia 1811 roku (sobota) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Antoniego i Marianny.

 

Major artylerii konnej.

 

W powstaniu kościuszkowskim 1794 roku awansował na porucznika (18 lipca).

 

Po dłuższej przerwie ukazał się na widowni ponownie w roku 1806 jako kapitan artylerii legii gen. Dąbrowskiego (30 grudnia).

 

Odbył kampanię 1807 roku jako wyróżniający się teoretyk i praktyk, mianowany został członkiem 4-osobowej rady dyrekcyjnej Szkoły Zakladowej Artylerii i Inżynierii przy I Batalionie Artylerii, założonej w Arsenale.

 

W czasie uroczystości otwarcia Szkoły 1 sierpnia 1808 roku, wygłosil referat inauguracyjny, pt. "Dzieje artylerii polskiej".

 

W czasie wojny austryjacko-polskiej 1809 roku brał udział w bitwach pod Raszynem, Grochowem, Kockiem, odznaczył się przy wzięciu Sandomierza (18-20 maja); po rannym W. Potockim przejął dowództwo szwadronu artylerii konnej i dowodził pod Wrzawami (12 czerwca).

 

Kiedy 30 marca 1810 roku utworzono pułk artylerii konnej, zlożony z dwóch szwadronów, awansował na majora (27 kwietnia) i na tym stanowisku utrzymał się po wzięciu dymisji przez Potockiego (24 października) i zastąpieniu go w dowódzwie przez pułkownika J. Hurtiga.

 

Dobrze zapowiadająca się karierę wojskową przerwała niespodziewana śmierć.

 

Był kawalerem Krzyża Virituti Militari.

 

 


 

 

Źródła:

 

- Polski Słownik Biograficzny, Tom IX, strona 313, Wrocław-Warszawa-Kraków

   1960-1961,