Urodził się: 10 maja 1937 roku w Warszawie

 

Rodzice:

- Józef Antoni Grudziński (1902-1973)

- Krystyna Stefania Sokołowska (1910-1954)

 

Rodzeństwo: (1)

- Jerzy Krzysztof (1935)

 

Żona:

- Anna Maria Dubis (1946)

 

Ślub: 21 listopada 1970 roku w Warszawie USC Stare Miasto

 

Dzieci: (1)

- Michał Leszek (1979)

 

Drugie dziecko Józefa i Krystyny.

 

Magister inżynier.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   Kościelny

 

 

Rok 1937, 6 czerwca.

Kościół Parafialny Świętego Aleksandra w Warszawie.

Księga Aktów Chrztów, Tom z roku 1937, strona , numer 135.

 

Działo się w Warszawie w Parafij Świętego Aleksandra dnia szóstego czerwca tysiąc dziewięćset trzydziestego siódmego roku o godzinie

 

                                           (-) Ksiądz

 

 

 

Szkołę Podstawową nr 13 w Warszawie ukończył w 1950 roku. a świadectwo dojrzałości uzyskał w 1954 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja w Warszawie.

 

W latach 1954 – 1956 pracował w Przedsiębiorstwie Poszukiwań Geofizycznych w Warszawie w Dziale Transportu jako pracownik umysłowy.

 

W latach 1956 – 1962 odbył studia wyższe w Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym. Ukończył specjalizację Aparatury Chemicznej uzyskując dyplom mgr inżyniera mechanika - energetyka.

Od 1962 roku do 1966 roku pracował w Zakładzie Inżynierii Chemicznej i Konstrukcji Aparatury Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach na stanowisku starszego asystenta.

 

W 1966 roku przeniósł się do Warszawy i podjął pracę w Centralnym Laboratorium Gazownictwa, które od 1971 roku przyjęło nazwę Instytutu Gazownictwa z siedzibą w Krakowie.

W 1973 roku zamieszkał na stałe w Krakowie gdzie kontynuował pracę w Instytucie Gazownictwa na stanowisku kierownika Zakładu Niskotemperaturowej Przeróbki Gazu Ziemnego.

 

W 1982 roku podjął pracę w Zakładzie Gazowniczym Kraków na stanowisku kierownika Wydziału Sieci Wysokoprężnej  i Stacji Redukcyjno-Pomiarowych.

W 1985 roku przeszedł na rentę.

 

W latach 1994 – 1997 pracował na 1/2 etatu w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego na stanowisku zastępcy Sekretarza Generalnego i głównego specjalisty.

 

Od 1997 r. pracuje na pełnym etacie w firmach handlowych, do dnia dzisiejszego w firmie Variant w Krakowie.

 

Rozwiódł się w 1988 r.

 

 

 


 

Źródła:

 

- Leszek Grudziński, zbiory własne,