Urodził się: 1902 roku w Turku

                         (par. Turek, miasto powiatowe)

Rodzice:

- Leonard Gronert (1875-1930)

- Helena Hoffert (1879-1947)

 

Rodzeństwo: ()

- Józef (1904-1974)

 

Kawaler

 

Zmarł: 4 listopada 1929 roku (poniedziałek) w Łodzi

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Leonarda i Heleny.