Urodził się: 12 czerwca 1881 roku (niedziela) w Turku

                         (par. Turek, miasto powiatowe)

Rodzice:

- August Gronert (1849-?)

- Florentyna Kalfirscht (1853-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Marianna (1877-?)

- Anna (1884-?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Augusta iFlorentyny?.