Urodził się: 25 kwietnia 1794 roku (piątek) w Krakowie

                         (chrzczony par. pw. Wszystkich Świętych)

Rodzice:

- Mikołaj Glixelli (1760-?)

- Julianna Sitowska (?)

 

Rodzeństwo: ()

- Marianna Julianna (1795-?)

- Julianna Teresa (1797-?)

- Mikołaj Marcin (1798-?)

- Sebastian (1800-1858)

- Ludwika (1803-?)

- Jan Kanty Karol (1806-?)

- Wojciech Jan Kanty (1809-?)

- Tekla (1813-?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Mikołaja i Julianny.