Urodził się: 3 marca 1882 roku (piątek) w Warszawie

                         (chrzczony par.

Rodzice:

- Wojciech Glixelli (1841-1882)

- Helena Chrzanowska (1849-1882)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona:

- Kazimiera Sołtyk (07.01.1886-1971)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

- Bożena (1917-1983)

 

Zmarł: 30 marca 1952 roku (niedziela) w Poznaniu

 

Pochowany: na Cmentarzu starym w Kielcach (kw. 12E)

 

? dziecko Wojciecha i Heleny.

 

Chemik, profesor Uniwersytetu Poznańskiego, członek Polskiej Akademii Umiejętności.