Urodził się: 3 września 1907 roku (wtorek) w Nowej Hucie

                         (par. i gm. Bieliny Kapitulne, pow. kielecki)

Rodzice:

- Jan Gawecki (1878-?)

- Karolina Głazowska (1880-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Antoni (1909-1909)

- Marianna (1910-?)

- Józef (1912-1982)

- Zofia (1914-1915)

 

Zmarł: 27 lutego 1909 roku (sobota) w Hucie Nowej

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Pierworodne dziecko Jana i Karoliny.