Urodził się: 24 października 1891 roku (sobota) w Starej Hucie

                         (par. i gm. Bieliny Kapitulne, pow. opatowski)

Rodzice:

- NN

- Marianna Gawecka (1867-?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Pierworodne dziecko ? i Marianny.