Urodziła się: 1867 roku w Starej Hucie

                            (par. i gm. Bieliny Kapitulne, pow. opatowski)

Rodzice:

- NN

- Anna Gawecka (?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Zmarła: 23 lipca 1881 roku (wtorek) w Starej Hucie

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko ? i Anny.