Urodził się: 11 września 1853 roku (niedziela) w Bielinach

                         (par. i gm. Bieliny Kapitulne, pow. opatowski)

Rodzice:

- NN

- Elżbieta Macieyska (1827-1876) [1]

 

Rodzeństwo: ()

- Franciszek (1851-1851)

 

Kawaler

 

Zmarł: 6 lutego 1876 roku (niedziela) w Bielinach

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko ? i Elżbiety.

 

 


 

Przypisy:

 

[1] - akt chrztu nr 122/1827 Parafia w Bielinach Kapitulnych,

      - akt zgonu nr 26/1876 Parafia w Bielinach Kapitulnych,