Urodził się: 29 stycznia 1895 roku (wtorek) w Nowej Hucie

                         (par. i gm. Bieliny Kapitulne, pow. kielecki)

Rodzice:

- Jan Gawecki (1868-?)

- Marianna Banakowicz (1870-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Józefa (1899-1899)

- Zofia (1900-?)

- Ignacy (1905-1988)

- Józef (1908-?)

 

Zmarł: 6 marca 1895 roku (środa) w Nowej Hucie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Pierworodne dziecko Jana i Marianny.