Urodził się: 3 kwietnia 1876 roku (poniedziałek) w Nowej Hucie

                         (par. i gm. Bieliny Kapitulne, pow. kielecki)

Rodzice:

- Wojciech Gawecki (1842-1896)

- Agnieszka Kłak (1837-1900)

 

Rodzeństwo: (4)

- Antonina (1865-?)

- Józef (1869-?)

- Marianna (1871-1872)

- Marianna (1873-?)

 

Zmarł: 4 marca 1880 roku (czwartek) w Nowej Hucie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Wojciecha i Agnieszki.