Urodził się: 28 marca 1913 roku (piątek) w Hucie Starej

                         (par. i gm. Bieliny Kapitulne, pow. kielecki)

Rodzice:

- Józef Gawecki (1892-?)

- Marianna Róg (1894-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Antonina (1914-?)

 

Zmarł: 15 września 1913 roku (poniedziałek) w Hucie Starej

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Pierworodne dziecko Józefa i Marianny.