Urodził się: 17 kwietnia 1861 roku (środa) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Krzyża)

Rodzice:

- Stanisław Szczepan Gargulski (1828-1897)

- Ludwika Węglewska (1842-1910

 

Rodzeństwo: ()

- Helena Albina (1864-?)

- Kazimierz (1867-1886)

- Leon (1869-?)

 

Żona:

- Helena Paulina Baranowska (1873-?)

 

Ślub: 1 lutego 1893 roku (środa) w Kościele pw. Wszystkich Świętych

             w Warszawie

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Stanisława i Ludwiki.