Urodził się: 29 marca 1871 roku (środa) w Lublinie

                         (chrzczony par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Julian Alexander Filleborn (1820-?)

- Franciszka Tarnowska (1835-1904)

 

Rodzeństwo: ()

- Anna Julianna (1867-?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Juliana i Franciszki.