Urodził się: 14 maja 1881 roku (sobota) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Wszystkich Swietych)

Rodzice:

- Antoni Filleborn (1860-?)

- Jozefa Sztucka (1858-?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Antoniego i Jozefy.