Urodził się: 17 lutego 1837 roku (piątek) w Rochalikach

                         (par. Leszno, gm. Pass, pow. błoński, woj. mazowieckie)

Rodzice:

- Jan Antoni Filleborn (1789-1860)

- Katarzyna Urszula Lewicka (1798-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Antoni Daniel (1822-?)

- Mścisław Samuel Julian (1833-?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Jana Antoniego i Katarzyny.