Chrzczony: 29 kwietnia 1788 roku (wtorek) w Warszawie

                         (par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Wojciech Dyzmański (?)

- Magdalena (?)

 

Rodzeństwo: ()

- Józef (1781-1862)

- Jan Andrzej (1784-1823)

- Teressa Barbara (1786-?)

- Marianna Franciszka (1789-?)

- Gabriel Adam (1796-?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Wojciecha i Magdaleny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    zapis Kościelny

 

 

Rok 1788, 29 kwietnia (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Aktów Chrztów, Tom z lat 1783-1790, strona 252, numer aktu brak

 

 

Jaśnieoświecony Wielebny Mikołaj Rowicki Wikariusz Warszawski ochrzcił Franciszka Syna Wojciecha Dyzmańskiego i Magdaleny Prawnie Zaślubionych. Rodzicami chrzestnymi byli Antoni Piotrowski i Krystyna Szmitowa.

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archikatedry Warszawskiej,