Urodził się: 30 kwietnia 1910 roku (sobota) w Wilnie

                          (chrzczony par. pw. )

Rodzice:

- Kazimierz Druet (?)

- Augustyna Świderska (1880-?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona:

- Wanda Rymwid-Mickiewicz (1921-2003)

 

Ślub: ok. 1940 roku

 

Dzieci: (2)

- Maria (1950-2002)

- Dorota (1952)

 

Zmarł: 13 kwietnia 1991 roku (sobota) w Gdańsku

 

Pochowany: 17 kwietnia 1991 roku (środa) na Cmentarzu                            Srebrzysko w Gdańsku

 

? dziecko Kazimierza i Augustyny.

 

Absolwent Gimnazjum oo. Jezuitów w Wilnie, student i absolwent WSH (SGH) 1932-35, c. Po studiach prowadził dom handlowy w Wilnie.


W czasie wojny w Wileńskiej Brygadzie AK ps. "Budrys" 1942-44,
aresztowany przez Sowietów i osadzony w obozie pracy w Diagielewie k. Razania 1944-47,
po powrocie do polski pracował na PG, a następnie do 1975 w Instytucie Budownictwa Wodnego PAN

 

Urodził się jako syn Kazimierza - przemysłowca i Augustyny ze Świderskich.

Początkowo nauki pobierał w domu. W 1922 roku na podstawie złożonego egzaminu został przyjęty do klasy drugiej Gimnazjum O.O. Jezuitów w Wilnie, w którym uzyskał świadectwo dojrzałości w 1930 r.

 

15 sierpnia 1930 roku został przyjęty do Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, którą ukończył 29 czerwca 1931 roku.

Od 1 lipca do 10 września 1931 roku odbywał praktykę w 19 pułku artylerii piechoty (p.a.p.) w Nowej Wilejce.

 

We wrześniu 1931 roku został immatrykulowany w Szkole Głównej Handlowej.

25 lutego 1935 roku zdał egzamin ogólny, a egzamin dyplomowy dopiero 30 czerwca 1938 roku i to dopiero za 3 podejściem.

 

28 lutego 1939 roku uzyskał dyplom za pracę "Technika Kredytu Państwowego" którą napisał już eksternistycznie.

W czasie studiów został przyjęty do Korporacji Welecja. Od 1936 roku mieszkał w Wilnie i prowadził dom handlowy.

Plany przeniesienia się do Gdyni i zajęcia się transportem morskim pokrzyżowała wojna.

 

Brał udział w wojnie obronnej 1939 roku. Od 1942 roku był członkiem Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego ps. "Budrys". Był komendantem kwatery głównej Komendy Okręgu Wileńskiego i Nowogródzkiego w czasie Akcji "Burza"

 

Po wkroczeniu Armii Radzieckiej do Wilna, jako członek AK został 1944 roku wywieziony do obozu pracy w Diagielewie k/Razania, skąd po 3 latach wrócił do Polski i zamieszkał w Gdańsku.

 

Przez 13 lat pracował na Politechnice Gdańskiej. Następnie również 13 lat w Instytucie Budownictwa Wodnego PAN na stanowisku dyrektora ekonomicznego i administracyjnego.

 

W 1975 roku przeszedł na emeryturę. Był żonaty i miał 2 córki.

 

Zmarł i został pochowany 17 kwietnia 1991 roku na Cmentarzu na Srebrzysku w Gdańsku.