Urodził się: 31 sierpnia 1804 roku (piątek) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Franciszek Druet junior (1777-1860)

- Anna Krokosiewicz (?-1814)

 

Rodzeństwo: ()

rodzone: ()

- Augustyna Katarzyna (1803-?)

- Teressa Marianna (1805-?)

- Jan Aleksander (1807-?)

przyrodnie z drugiego małżeństwa ojca: ()

- Józef (1816-?)

- Julianna (1819-1832)

- Antoni Kazimierz Franciszek (1826-1879)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Franciszka i Anny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   pierwopis Kościelny  strona 1   strona 2

 

 

Rok 1804, 11 listopada (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1790-1798, strona 284-285, numer aktu brak

 

 

Jak wyżej (Teofil Osmański Prosbiter Seminarium Św. Jana) ochrzcił dziecko o imieniu Józef syna Franciszka Druet i Anny Prawnie Zaślubionych małżonków z ulicy Krzywe Koło 194.

urodzone 31 sierpnia bieżącego roku. Rodzicami chrzestnymi byli Józef Haarell z ulicy Krakowskie Przedmieście Nr 136  z Teresą Lacroua z domu własnego.

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,