Urodził się: 14 września 1896 roku (poniedziałek) w Żubardziu

                         (par. pw. Panny Maryi w Łodzi, gm. Radogoszcz, pow. łódzki)

Rodzice:

- Józef Daszkowski (1868-?)

- Matylda Nejman (1868-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Bronisława (1888-?)

- Władysław (1890-?)

- Helena (1894-?)

- Leokadia (1901-?)

- Józef (1904-?)

- Leon (1908-?)

 

Zmarł: 28 sierpnia 1897 roku (sobota) w Radogoszczu

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Józefa i Matyldy.