Urodził się: 10 lutego 1895 roku (niedziela) w Łodzi

                         (chrzczony par. pw. Panny Maryi)

Rodzice:

- Stanisław Daszkowski (1869-?)

- Józefa Adamus (1869-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Józef (1897-1899)

- Marianna (1899-1900)

- Józefa (1901-?)

- Stanisław (1903-?)

- Kazimiera (1906-?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Pierworodne dziecko Stanisława i Józefy.