Urodził się: 8 września 1910 roku (czwartek) w Łodzi

                         (chrzczony par. pw. Panny Maryi)

Rodzice:

- Tomasz Daszkowski (1875-?)

- Marianna Lisiecka (1888-?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona: (?)

 

Ślub: 12 marca 1947 roku ()

             w Łodzi

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Tomasza i Marianny.