Urodził się: 22 października 1904 roku (sobota) w Łodzi

                         (chrzczony par. pw. Panny Maryi)

Rodzice:

- (?)

- Wiktoria Daszkowska (1883-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Franciszek (1907-1907)

 

Zmarł: 5 sierpnia 1905 roku (sobota) w Łodzi

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko NN i Wiktorii.