Urodził się: 12 stycznia 1829 roku (poniedziałek) w Łodzi

                          (chrzczony par. pw. Panny Maryi)

Rodzice:

- Antoni Makowski (1800-1878)

- Teressa Suchecka (1803-1879)

 

Rodzeństwo: (11)

- Antonina (1827-1850)

- Zuzanna (1830-1832)

- Julianna (1832-?)

- Marianna (1835-1837)

- Katarzyna (1836-1839)

- Józef (1838-1896)

- Agnieszka (1840-1852)

- Antoni (1843-1888)

- Zofia (1845-1845)

- Jan (1847-1893)

- Marianna (1850-1851)

 

Zmarł: 19 grudnia 1832 roku (środa) w Łodzi

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Drugie dziecko Antoniego i Teressy.