Urodził się: 28 kwietnia 1899 roku (piątek) w Łodzi

                         (chrzczony par. pw. Św. Krzyża)

Rodzice:

- Władysław Daszkowski (1970-?)

- Amalia Olga Lange (1877-?)

 

Rodzeństwo: (7)

- Władysław Cezar (1897-?)

- Bronisław (1898-?)

- Alfons (?)

- Alfred (?)

- Leokadia (?)

- Feliks Władysław (1907-?)

- Stefania (1913-?)

 

Zmarł: 3 maja 1899 roku (środa) w Łodzi

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Trzecie dziecko Władysława i Amalii Olgi.