Urodziła się: 15 czerwca 1811 roku (sobota) w Niedabylu

                            (par. i gm. Stromiec, pow. radomski)

Rodzice:

- Józef Czachowski (1758-1829)

- Joanna Krzyżanowska (1769-1856)

 

Rodzeństwo: (7)

- Piotr Wojciech Ignacy (1791-1836)

- Scholastyka (1795-1831)

- Józef Kazimierz (1797-1845)

- Józefa Wiktoria (1800-1801)

- Tekla (1802-1877)

- Stanisław Kostka Erazm (1804-1804)

- Dionizy Felix (1810-1863)

 

Zmarła: 9 kwietnia 1827 roku (poniedziałek) w Bukównie   

                  (par. Bukówno, gm. Radzanów, pow. radomski)

Pochowana: na Cmentarzu w

 

Siódme dziecko Józefa i Joanny.