Urodził się: 9 czerwca 1832 roku (sobota) w Czarnym Lesie

                         (par. Sobików, gm. Kąty, pow. grójecki)

Rodzice:

- Piotr Ignacy Czachowski (1791-1836)

- Kunegunda Anna Makowiecka (1804-1845)

 

Rodzeństwo: ()

- Julian Piotr Konstanty (1814-?)

 

Żona:

- Teofila Hauschildt (1837-?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

- Jan Wiktor (1861-?)

- Leonard Wincenty (1865-1908)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Piotra i Kunegundy.