Urodził się: 14 marca 1725 roku (środa) w Kurowie

                         (par. Kurowo, gm. Gozdowo, pow. sierpecki)

Rodzice:

- Paweł Czachowski (1690-?)

- Dorota Brodowska (1695-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Jan (1726-?)

- Jakub (?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Pawła i Doroty.