Urodził się: 11 grudnia 1803 roku (niedziela) w Sudragach

                         (par. i gm. Ligowo, pow. lipnowski)

Rodzice:

- Franciszek Brzeziński (?)

- Katarzyna Dolińska (?)

 

Rodzeństwo: ()

- Rozalia (1802-1809)

- Baltazar (1805-1807)

 

Zmarł: 17 listopada 1805 roku (niedziela) w Sudragach

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Franciszka i Katarzyny.

 

Zmarł na biegunkę.