Urodził się: 15 grudnia 1896 roku (wtorek) w Lipnie

                          (par. Lipno, miasto powiatowe)

Rodzice:

- Władysław Brzeziński (1865-?)

- Stanisława Olszewska (1877-?)

 

Rodzeństwo: ()

rodzone : (1)

- Władysław (1895-1896)

przyrodnie z drugiego małżeństwa ojca: ()

- Bogumiła (1909-1993)

- Ignacy (1910-1991)

 

Żona: (2)

1. Aleksandra Orłowska (1896-1988)

 

Ślub: 29 maja 1921 roku (niedziela) w Kościele pw.

            Św. Stanisława Kostki [Katedra] w Łodzi

Dzieci: (4)

- Zygmunt Ignacy (1922-2010)

- Zofia (1934-1988)

- Aleksandra (1935-1996)

- Barbara (1938-2020)

 

Rozwód: 28 maja 1965 roku (piątek) Sąd Powiatowy dla m. Łodzi

                   (sprawa nr 3128/64)

2. Anna Szymańska (?)

 

Ślub: 13 listopada 1965 roku (sobota) w USC Łódź-Bałuty

            (akt nr 1110/65)

Dzieci: brak

 

Zmarł: 13 lipca 1983 roku (środa) w Łodzi

 

Pochowany: 18 lipca 1983 roku (poniedziałek) o godz. 14:00

                           na Cmentarzu w Łodzi, ulica Ogrodowa

                           część Prawosławna

 

Drugie dziecko Władysława i Stanisławy.