Urodził się: 20 stycznia 1806 roku (poniedziałek) [1] w

                         (par. i gm. Trąbin, pow. rypiński)

Rodzice:

- Franciszek Brzeziński (?)

- Maryanna (?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Franciszka i Marianny.

 

 


 

Przypisy:

 

[1] - akt chrztu nr karty 59 księga z lat 1795-1808,