Urodził się: 3 lipca 1791 roku (niedziela) [1] w

                         (par. i gm. Trąbin, pow. rypiński)

Rodzice:

- Jan Brzeziński (?)

- Konstancya (?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Jana i Konstancyi.

 

 


 

Przypisy:

 

[1] - akt chrztu nr karty 115 księga z lat 1779-1795,