Urodził się: 10 sierpnia 1816 roku (sobota) w Ruszkowie

                         (par. i gm. Trabin, pow. lipnowski)

Rodzice:

- Jan Brzeziński (1788-?)

- Jadwiga Romiszewska (1790-?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Jana i Jadwigi.