Urodził się: 5 września 1864 roku (poniedziałek) w Warszawie

                          (chrzczony par. pw. Św. Krzyża)

Rodzice:

- Jan Adolf Biegański (1837-?)

- Kornelia Balbina Burzyńska (1837-1910)

 

Rodzeństwo: ()

- Ewa (1861-1861)

- Jan Józef (1862-1939)

 

Zmarł: 15 stycznia 1866 roku (poniedziałek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Jana i Balbiny.