Urodził się: 19 grudnia 1880 roku (niedziela) w Lublinie

                         (chrzczony par. pw. Św. Jana)

Rodzice:

- Marek Franciszek Biedrzycki (1853-?)

- Antonina Szczerbisz (1853-1897)

 

Rodzeństwo: ()

- Władysław (1882-?)

- Tadeusz (1885-?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Pierworodne dziecko Franciszka i Antoniny.