Urodził się: ok. 1832 roku w Kamienicy Polskiej

                         (par. i gm. Poczesna, pow. częstochowskim)

Rodzice:

- Józef Beździk (?)

- Marianna Sitek (?)

 

Rodzeństwo: ()

rodzone: ()

- Franciszka (1839-1910)

przyrodnie z drugiego małżeństwa ojca: ()

- Ludwik (1852-?)

- Józefa (1858-1862)

 

Żona: (2)

1. Anna Petra (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

- Jan Józef (1856-1885)

 

2. Zofia Balwierz (1838-?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

- Zofia (1868-1871)

- Ludwika (1871-?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Józefa i Marianny.