Urodził się: 30 września 1857 roku (środa) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Panny Maryi)

Rodzice:

- Edmund Betcher (1836-1860)

- Wrociaława Klementyna Starżyńska (1842-?)

 

Rodzeństwo: (1)

- Felicja Joanna (1859-?)

 

Zmarł: 1 sierpnia 1859 roku (poniedziałek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Pierworodne dziecko Edmunda i Wrocisławy.