Urodził się: 27 listopada 1843 roku (poniedziałek) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Andrzeja)

Rodzice:

- Aleksander Józef Betcher (1812-?)

- Anna Hummel (1812-?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona:

- Otylia Adolfina Mosalff (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

- Maria (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Aleksandra i Anny.