Urodził się: 31 marca 1748 roku (niedziela) w Piotrkowie Tryb.

                         (chrzczony par. pw. Św. Jakuba)

Rodzice:

- Augustyn Adamski (1721-1795)

- Regina (?)

 

Rodzeństwo: ()

- Marianna (1750-?)

- Wincenty (1753-1800)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Pierworodne dziecko Augustyna i Reginy.