Huta Nowa

 

Informacje w wikipedii

 

W Parafii Bieliny Kapitulne zamieszkiwali moi przodkowie Badzińscy i Gaweccy oraz z nimi związane rodziny Chruścickich, Dąbrowskich, Gawrońskich i Kończaków.

Na podstawie akt można stwierdzić, że część z nich zamieszkiwała w Nowej Hucie, która ok. 1908 roku zmieniła nazwę na Huta Nowa.

 

Pierwszymi wzmiankowanymi byli Jan Badziński, który biorąc ślub z pierwszą swoją żoną Zofią Chlewicką (1804-1842) w roku 1824 zamieszkiwał w Nowej Hucie pod nr 14.

Tutaj rodziły się ich dzieci, których z Zofią miał dwoje, Ludwika (1825-1850) zmarłego kawalerem i Barbarę (1827-1828).

Jan po śmierci pierwszej żony w 1842 roku, ożeniwszy się z wdową Rozalią Gawecką, przeniósł sie do Huty Starej.