Bieliny Kapitulne

 

Informacje w wikipedii

 

Akta metrykalne od 1810 roku w moich poszukiwaniach w parafii w Bielinach Kapitulnych mówią o miejscowości gminnej znajdującej się w powiecie opatowskim ziemi sandomierskiej, aż do 1867 roku kiedy to reformą carską przeszły do powiatu  kieleckiego.

Od 1 stycznia 2003 r. nazwę skrócono do Bieliny, a miejscowość ta wchłonęła Bieliny Kapitulne i Poduchowne.

 

Bieliny to miejscowość znana nie tylko w regionie świętokrzyskim. Znają ją na  pewno wszyscy smakosze truskawek, bowiem ta miejscowość często jest określana mianem „truskawkowego zagłębia”. W przeszłości o truskawkach nikt tu nie słyszał, natomiast Bieliny były znane z bielenia płótna od czego – jak podają znawcy tematu – powstała nazwa tej miejscowości.

 

Pierwsza parafia w  Bielinach powstała w 1637 r. Wydzielona została z macierzystej parafii w Daleszycach. W tym też roku został wzniesiony kościół parafialny z fundacji biskupa krakowskiego Jakuba Zadzika. Kościół został konsekrowany w 1643 r. przez bpa Tomasza Oborskiego sufragana krakowskiego rozbudowany od zachodu w 1838 r. Kościół jest wczesnobarokowy o klasycznej fasadzie, murowany, tynkowany. W głównym ołtarzu znajduje się obraz Świętej Rodziny z połowy XVII w. Dwa ołtarze boczne późnobarokowe z II poł. XVIII w.

 

Parafia Bieliny należała do diecezji krakowskiej do 1805 r. kiedy to papież Pius VII erygował diecezję kielecką. Ta zaś zniesiona została 30 czerwca 1818 r., a wówczas parafia Bieliny znalazła się w diecezji sandomierskiej pozostając w jej granicach  do 1925 r. kiedy to znalazła się w diecezji kieleckiej w której granicach znajduje się do dzisiaj.

 

Bieliny w ziemi sandomierskiej, a od XIV w. kiedy to powstawały wojwództwa do 1795 roku mieściły się w województwie sandomierskim w ziemi małopolskiej. Początkowo był tu powiat sandomierski, a następnie opatowski do 1867 roku, kiedy to Bieliny wcielono do powiatu kieleckiego i tak jest do dzisiaj.

 

W parafii Bieliny Kapitulne zamieszkiwali moi przodkowie Badzińscy i Gaweccy oraz z nimi związane rodziny Chruścickich, Dąbrowskich, Gawrońskich i Kończaków.